Genieten van muziek is niet vanzelfsprekend voor CI-gebruikers. Een enkele CI-gebruiker kan al snel van muziek kan genieten, voor een deel van de CI-gebruikers is muziek niet meer weggelegd en de anderen moeten er (hard) aan werken.

Dat genieten van muziek een hele studie kan zijn, blijkt wel uit het feit dat de Leidse taalkundige Daan van de Velde er een promotieonderzoek aan wijdde. Muziek heeft meer voordelen, uit onderzoek van Christina Fuller blijkt dat muziek dove mensen met een CI helpt om beter te kunnen horen.

Gelukkig dus dat er in het veld meer aandacht is voor CI en muziek. Zo zette het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen in samenwerking met de afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een muziekrevalidatieproject op voor jongvolwassen CI-dragers. Pianiste Joke Veltman draagt ook een CI en is weer volop actief in de muziekwereld. Kyteman componeerde voor Vera van Dijk een op haar CI afgestemd concert. CI-drager en harpspeelster Hilda Havinga en harpdocente Kathelijne Schelfhout richtten het Hilka Harp Fonds op om muziekprojecten op te starten voor kinderen met een CI.

In 2015 organiseerde OPCI de MUZIE-CI contactdag. Bij de FAQ op onze website, hoofdstuk 'Leven met een CI' vind u ook het item: 'Kan een CI-gebruiker weer genieten van muziek?' met daarin een link naar het document 'Muziek en CI'.

Zo is er van alles gaande in de muziekwereld voor CI-gebruikers.

Op deze pagina vindt u muziek ervaringen van CI-gebruikers:
Ervaringen van Henk Wieman
Ervaringen van Hennie Epping
Ervaringen van Jos Oerlemans