Ervaringen vanuit de omgeving

Stel u voor: uw partner, uw kind, uw vader of moeder of iemand anders in uw naaste omgeving is doof/ernstig slechthorend en komt - misschien - in aanmerking voor een cochleair implantaat (CI). Er is een kans dat hij/zij weer beter gaat horen. Dat de communicatie makkelijker kan gaan verlopen. Wat een vooruitzicht!

En dan - in het CI-traject en de periode daarna - gaat alle aandacht naar hem/haar uit. Logisch. Want het is nogal wat: een operatie, een hoortraining. Opnieuw weer horen, weer leren wat al die geluiden betekenen. En als hij/zij geen CI wil of kan krijgen, wat betekent dat voor hem, voor haar?

En voor u?

U bent betrokken bij het CI-traject. Misschien bent u co-therapeut. U deelt de blijdschap van het weer kunnen horen. Of de teleurstelling als het niet goed gaat. Of als het helemaal niet doorgaat. Dit alles kan ook bij u veel teweeg brengen. Het kan prettig zijn om die ervaringen te delen met anderen. Zij kunnen begrijpen wat er in u omgaat, u hoeft niet alles uit te leggen. Daarom staan hier ervaringsverhalen van partners/familieleden.

Ervaringsverhalen