11 november 2017: themabijeenkomst: ‘slechthorend en (toch) genieten van muziek’

UITNODIGING

Hoor Friesland biedt aan leden van Stichting Hoormij en iedereen die hiervoor belangstelling heeft een unieke kans om muziek anders te beleven, o.a. door het toevoegen van beelden. Zo kan je muziek positief beleven zonder dat je alles hoeft te kunnen horen.

Deze middag wordt verzorgd door Joke Veltman en Bert van Zanten. Zij maken een verhaal met muziek, waarin aandacht is voor de ‘hoortechnische’/ audiologische kant van slechter horen en muziek, maar waarin ook aandacht is voor hoe je met je slechte(re) oren muziek zou kunnen benaderen om de kansen te vergroten dat je nieuwe muziek kan leren kennen en muziek van vroeger weer of meer kan gaan waarderen. Tijdens de pauze is er gelegenheid – liefst schriftelijk – vragen te stellen, die na de pauze door Joke en Bert worden beantwoord.

Joke Veltman is in 1980 afgestudeerd aan het Conservatorium van Amsterdam. Ze is pianiste, draagt een CI en heeft een eigen lespraktijk in Breda. In juni 2017 heeft ze een 2 jaar durend master-onderzoek afgerond, waarin ze heeft gewerkt aan een muziektest voor CI-dragers, waarmee je kan meten wat iemand kan waarnemen van muziek. Als vervolgproject werkt ze nu aan het opzetten van een muziektraining voor CI-dragers. Joke zal haar manier van met muziek omgaan laten zien en horen met behulp van muziek-voorbeelden.

Bert van Zanten is – inmiddels gepensioneerd – klinisch-fysicus/audioloog van het UMC Utrecht. Hij zal vertellen over de invloed die slecht horen heeft op het ervaren van muziek. Hij zal ook kort ingaan op de verschillen in klank tussen hoortoestel en CI.

Plaats: Rijksscholengemeenschap RSG, Almastraat 5, 8601 EW Sneek
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Entree: gratis
Aanmelden: Uitsluitend toegankelijk na aanmelding via de website:
www.stichtinghoormij.nl/agenda
of telefonisch bij Hoor Friesland: 058-2130537 (di. wo. en do)
Er is een schrijftolk en ringleiding aanwezig.

 

Dit persbericht werd beschikbaar gesteld door Hoor Friesland. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk