Ervaringen van laatdove mensen

Plotsdoven verloren na een normale en voltooide taalontwikkeling door ziekte of ongeval in korte tijd hun gehoor. Soms van de ene op de andere dag. Een traumatische ervaring! De hulpverlening zal tegenwoordig al snel op gang komen.

Anders gaat het bij de mensen die langzaam, haast ongemerkt hun gehoor verliezen. Ondanks steeds sterkere hoorapparaten komt het niet bij je op dat je dóóf wordt of al bent. Een ringleiding of soloapparatuur, oké. Maar hulpverlening, lotgenotencontact, een schrijftolk, je weet van het bestáán niet af.

Ervaringsverhalen