Ervaringsverhaal van dhr Poppema.

11 december 2018

In de beginjaren van 2000 werd mijn gehoor minder en in 2004 ben ik naar de KNO arts geweest. De uitslag van de gehoortest gaf aan dat ik voor mijn rechter oor een gehoorapparaat moest hebben. Dat werd een apparaat in het oor. In 2005 werd ook duidelijk dat mijn gehoor links ook snel minder werd. Eind 2005 heb ik twee nieuwe gehoorapparaten achter het oor gekregen.

Vanaf 2009 heb ik bij een audicien aan een test mee gedaan om nieuwe apparaten te testen. Eind 2010 heb ik weer nieuwe apparaten gekregen, die het beste bij mijn gehoor pasten. Bij deze apparaten heb ik ook een i-com (voorloper van een ComPilot – redactie) aangeschaft voor het luisteren naar TV en voor telefoongesprekken. Op mijn werk had ik een ringleidinglus voor de telefoon, die daarvoor geschikt was.

Doorverwezen naar kno-arts
Bij een gehoortest voor het afstellen van mijn apparaten in 2012 was mijn gehoor weer verder achter uit gegaan en werd ik door de audicien doorverwezen naar de KNO arts. Daar zijn ook weer gehoortesten gedaan en heb ik een scan gehad waar uit kwam dat ik in mijn hoofd niets had wat invloed had op mijn gehoor. De conclusie was, dat mijn gehoor verder achter uit was gegaan en dat ik in de toekomst richting een CI ging.

In het CI-traject
In de loop van de jaren ging mijn gehoor steeds verder achteruit en in 2015 werd ik door de audicien weer naar de KNO arts doorverwezen. Toen de arts de uitslag van de gehoortest zag, was die voor hem reden om mij aan te melden bij het UMCG in Groningen voor een CI. Van mei tot en met september ben ik regelmatig naar UMCG geweest voor testen, onderzoeken en gesprekken.

Implantatie en revalidatie
Eind september kreeg ik te horen dat ik voor een CI in aanmerking kwam. De operatie heeft 30 juni 2016 plaatsgevonden en 23 augustus is het CI aangesloten. Ik kon onderweg al het geluid van de richtingaanwijzer horen en praten met mij vrouw in de auto. Thuis kon ik al goede gesprekken voeren en allerlei geluiden horen. De daarop volgende revalidatie is heel goed verlopen, zowel thuis als in het ziekenhuis.

Het CI is een aantal keer afgesteld en de testen, die gedaan werden, waren goed. Ik kan weer horen nu ik een CI heb. Ik heb als hulpmiddelen nog wel een mini-microfoon voor de TV aangeschaft en een telefoonclip.