Marijke

Marijke is heel blij met haar CI

In oktober 2014 heb ik aan mijn linker oor een CI gekregen. Ruim een jaar later kan ik zeggen dat ik heel blij ben met mijn CI.

Wat hieraan vooraf ging.

Ik ben geboren met glaucoom aan beide ogen. Hierdoor zie ik met mijn linker oog niets meer en met mijn rechter oog ongeveer 20 procent. In mijn jeugd bleek al dat ik ook slecht hoorde. Halverwege de lagere school, die ik op een school voor aangepast onderwijs voor slechtzienden volgde, kreeg ik een gehoorapparaat aan mijn linker oor. In de loop van de jaren ging mijn gehoor steeds verder achteruit. Rond mijn 20ste hoorde ik links niets meer. Een oorzaak voor dit gehoorverlies is nooit gevonden. Met mijn rechter oor kon ik mij met een door de jaren heen steeds sterker wordend gehoorapparaat nog wel redden. Totdat begin 2014, ik was toen 45, het gehoor aan mijn rechter oor ineens heel erg achteruit ging. Het werd onmogelijk om nog goed te functioneren. Ik zie te slecht om terug te kunnen vallen op bijvoorbeeld spraakafzien. Het was ontzettend frustrerend nog afgezien van de angst dat het gehoor rechts ook volledig zou verdwijnen.

Na overleg met het CI team van het AZM in Maastricht werd ik toegelaten tot de vooronderzoeken voor een CI aan mijn linker oor. Er volgden verschillende gehooronderzoeken, een evenwichtsonderzoek, een MRI scan en gesprekken met een maatschappelijk werkster. Er was een bijeenkomst met een CI-drager die vertelde hoe hij de operatie en revalidatie had ervaren. Er werd duidelijk uitgelegd wat ik kon verwachten en ook dat de resultaten van een CI per persoon heel erg kunnen verschillen. In het najaar van 2014 kreeg ik groen licht en in oktober werd ik geopereerd.

Het allereerste geluid dat ik hoorde via de CI herkende ik eigenlijk niet als een geluid dat van buiten kwam. Ik heb erg last van oorsuizen en ik dacht dat dit een toon was die in mijn hoofd hoorde. Naarmate er meer tonen naar mijn CI werden gestuurd door de audiologe herkende ik het geluid als van buitenaf komend en dit was voor mij een hele ervaring nadat ik 25 jaar niet had kunnen horen met mijn linker oor. Al het geluid leek in eerste instantie op elkaar als nauwelijks van elkaar te onderscheiden piepjes. In de daarop volgende weken kon ik met behulp van de oefeningen van de logopediste steeds meer geluiden van elkaar onderscheiden en begin februari kon ik, na een intensieve hoortraining, de mensen verstaan met alleen mijn linker oor. Nu ervaar ik dat ik met gehoorapparaat en CI veel meer kan verstaan dan voor mijn CI en hier geniet ik nog elke dag van. Ook kan ik goed telefoneren met mijn CI en dit had ik van tevoren nooit verwacht.

Ik heb een Naida CI van Advanced Bionics. Hiervoor heb ik gekozen omdat het in de toekomst mogelijk wordt om de CI en mijn Naida gehoorapparaat van Phonak softwarematig op elkaar af te stemmen.