Muziekles voor jongvolwassenen met CI

Het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen gaat in samenwerking met de afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een muziekrevalidatieproject opzetten voor jongvolwassen CI-dragers.

Twee keer per jaar zal een groep van steeds vier jongvolwassen CI-dragers instrumentale muziekles krijgen van het Prins Claus Conservatorium. Deze lessen worden gegeven door studenten en alumni van het conservatorium. Het is een serie van twaalf wekelijkse lessen van een uur. De muzieklessen met de eerste groep zullen van start gaan na de herfstvakantie en de tweede groep zal les krijgen in het voorjaar van 2016.

Het lectoraat Lifelong Learning in Music doet onderzoek naar de aanpak van muzieklessen met deze doelgroep. De afdeling KNO van het UMCG onderzoekt de effecten van het bespelen van een instrument op het horen en spreken. Uit eerder onderzoek is gebleken dat muziek een gunstig effect heeft op de geluidwaarneming bij mensen met een implantaat. De verwachting is dat het gebruiken van muziek in het revalidatieproces kan zorgen voor beter spraakverstaan en betere emotieherkenning. Ook op het psycho-sociale vlak worden verbeteringen verwacht.