Als je het CI niet kan of wil krijgen

Een cochleair implantaat (CI) is niet vanzelfsprekend. Er zijn mensen die om medische redenen geen CI kunnen krijgen. Bijvoorbeeld omdat de gehoorzenuw onvoldoende functioneert. Er zijn ook mensen die ervoor kiezen om geen CI te krijgen of het CI niet te gebruiken.

In deze rubriek leest u ervaringen en overwegingen  van vroeg- en laatdove mensen en ouders van vroeg- en laatdove kinderen die niet voor een CI gingen.