Ervaringen van vroegdove mensen

Mensen die doof zijn voordat zij de Nederlandse (of een willekeurig andere gesproken) taal hebben kunnen leren noemen we prelinguaal of vroegdove mensen. Zij hebben nooit (veel) geluid gehoord en wanneer zij kiezen voor een CI zullen zij in de meeste gevallen een heel ander traject doorlopen dan dove kinderen of laat dove mensen.

Vroegdove mensen moeten namelijk met een CI leren horen, terwijl ze dat nooit hebben geleerd. De hersenen moeten de nieuwe signalen die zij via het CI ontvangen leren verwerken. Doordat zij al ouder zijn heeft het deel van de hersenen dat hiervoor bestemd is meestal al een heel andere functie. Het verwerken van de signalen die doorgegeven worden door een CI is daarom voor vroegdove mensen veel lastiger. Ook de uiteindelijke resultaten van het cochleair implantaat zijn voor hen niet vergelijkbaar met die van laatdoven.

Ervaringsverhalen