Ervaringen van kinderen

In Nederland worden per jaar ongeveer 100 kinderen doof geboren. Dat is niet veel. Veel ouders van deze kinderen zijn horend en weten in eerste instantie dus niet wat hen allemaal te wachten staat. Als ouder van een doof kind wordt je meteen verwezen naar een gezinsbegeleidingsdienst. De gezinsbegeleidingsdienst ondersteunt de ouders in de opvoedingsvraagstukken die zij hebben. Ook biedt de gezinsbegeleiding (gebaren)cursussen aan en geeft zij voorlichting op vele belangrijke terreinen.

Als ouder wordt je al snel gevraagd of je je kind wilt aanmelden voor een cocheair implantaat. Wat betekent het om een cochleair implantaat te kiezen voor je kind? Waar kies je wel voor en waar niet? Op deze pagina vindt u ervaringsverhalen van ouders.

Ervaringsverhalen