Ervaringsverhaal Nora

8 januari 2020

Ik ben de moeder van Nora (7 jaar). Nora is eenzijdig doof geboren. Haar andere oortje functioneerde goed na de geboorte. Helaas is haar gehoorverlies progressief gebleken, waardoor ze nu aan beide kanten doof/ernstig slechthorend is.

Cochleair implantaat
Nora heeft op 2,5-jarige leeftijd haar eerste CI gekregen. Zij krijgt volgende week een tweede CI. Op het moment dat Nora haar eerste CI kreeg, hoorde ze nog redelijk goed met haar goede oortje (40-60 dB verlies). Ze had alleen heel vaak oorontstekingen, waardoor ze dan toch niks hoorde.

Taalontwikkeling
Haar taalontwikkeling liep hierdoor behoorlijk achter. Nora kon met 2,5 jaar eigenlijk geheel niet praten. Nadat ze haar CI heeft gekregen, is haar taalontwikkeling echt op gang gekomen. Ik weet van Nora dat ze heel blij met haar CI is. Het geeft haar de mogelijkheid om met haar (horende) familie en vriendinnen te kunnen communiceren. Het is een fantastisch hulpmiddel, maar het maakt haar er niet horend door.

Communicatie
Ik merk dat er veel informatie langs haar heen gaat. Zo is het lastig voor haar om in groepen of met achtergrondgeluid iets te verstaan en mist ze het merendeel wat er op de televisie gezegd wordt.  Wij gebruiken daarom nog steeds veel gebaren met haar. Dat zorgt ervoor dat zij zich minder hoeft in te spannen.

Gebaren
Ook vind ik het belangrijk dat zij zich niet altijd hoeft aan te passen door haar CI op te zetten. Ik wil graag dat Nora zich ook goed voelt met haar doofheid, dus in de stilte/rust die juist ook bij haar hoort. Daarom vind ik het belangrijk dat zij met ons, haar gezin, ook met gebaren kan communiceren.