De Euro-CIU nieuwsbrief van december 2023

Logo van EURO-CIU

EURO-CIU (European Association of Cochlear Implant Users) is een overkoepelende organisatie van 33 belangenorganisaties van CI-gebruikers in 25 Europese landen. Het zijn belangenorganisaties die vergelijkbaar

Vooraankondiging OPCI contactdag 2024

Contactdag 2024 Zaterdag 9 maart Congrescentrum De Schakel in Nijkerk Thema: “Innovatie binnen CI-zorg” CI-zorg is voortdurend in ontwikkeling. Minder vaak naar het ziekenhuis, zorg

Interview met René van der Wilk

René van der Wilk schrijft artikelen op zijn website HOorzaken.nl, onder meer over CI. OPCI is geïnteresseerd in zijn CI-artikelen en heeft hem daarom geïnterviewd.

Verzekerde waarde CI-processor

Over nut en noodzaak van het verzekeren van de CI-processor en bijbehorende (solo)apparatuur heeft OPCI meermaals een artikel geschreven. Dat zullen we in dit bericht

Visitatie CI-team Erasmus MC

Op de oproep van OPCI om deel te nemen aan de visitatie op 7 december 2023 ontvingen we meerdere aanmeldingen. Wat is een visitatie: Een visitatie is

Oproep deelname visitatie CI-team UMCU

De CI-zorg in Nederland is van een hoog peil, als we dat afzetten naar de andere landen van Europa. Dit kunnen we zeggen door de

OPCI huiskamerbijeenkomsten januari – april 2024

Onze huiskamerbijeenkomsten zijn informele en gezellige evenementen waar mensen met een Cochleair Implantaat (CI), CI-kandidaten en mensen die een CI overwegen elkaar kunnen ontmoeten. De