Verplichte CI-implantatie?

Een Duitse KNO-arts wil bij een volledig doof kind van anderhalf een cochleair implantaat (CI) implanteren, tegen de wil van de dove ouders. De KNO-arts

De OPCI Leesplank. Aflevering 4

Wat betekent het voor een jongere om een ouder met een gehoorbeperking te hebben? Hoe ontstaan wederzijdse misverstanden en hoe kunnen die worden voorkomen? Wat

Jaarverslag 2017

Plaatje met gebouwen en grafieken

Het jaarverslag 2017 van OPCI is inmiddels verschenen. Ook in dat jaar trad OPCI weer op verschillende manieren naar buiten: met onder andere lotgenotenbijeenkomsten, nieuwsbrieven,