Vaccinatie voor CI-dragers

Vaccin tegen griep

Vorig jaar is er al gesproken over het nut en de noodzaak van de griepprik voor CI-dragers. Het RIVM heeft voor dit jaar het onderstaande

Pilot Erasmus MC: CI op één dag

Het CI-centrum Rotterdam van het Erasmus MC brengt in een pilotproject de wachttijd voor een cochleair implantaat (CI) drastisch terug. Vanaf nu horen patiënten binnen

De Euro-CIU nieuwsbrief september 2022

Logo van EURO-CIU

EURO-CIU (European Association of Cochlear Implant Users) is een overkoepelende organisatie van 33 belangenorganisaties van CI-gebruikers in 25 Europese landen. Het zijn belangenorganisaties die vergelijkbaar

Nieuwsbrief no.44 ONICI

ONICI, een Belgisch informatiecentrum over CI en medeorganisator van het congres in november in Rotterdam, heeft een nieuwsbrief uitgebracht. Deze nieuwsbrief is hier online te

CIICA – 14 september: Tinnitus en CI

CIICA is een wereldwijd netwerk van CI-dragers en professionals. Zij organiseren met enige regelmaat online bijeenkomsten waarin zowel CI-dragers als professional hun licht laten schijnen