Lotgenoten contact over CI

Logo stichting hoormij

Denkt u na over de aanschaf van een CI, Cochleair Implantaat of heeft u er al een en wilt u best eens met Lotgenoten praten,

OPCI zoekt vrijwilligers deelname visitatie LUMC

OK

De CI-teams in Nederland hebben gezamenlijk afspraken gemaakt om goede CI-zorg te leveren. Deze afspraken zijn vastgelegd in criteria. Om te kijken of de ziekenhuizen