Accessoire bijeenkomsten Advanced Bionics

Twee poppetjes schudden elkaar de hand

Vanwege grote belangstelling hebben wij voor AB CI-dragers nieuwe Accessoire bijeenkomsten gepland. Dit wordt weer samen georganiseerd door AB en Phonak. De volgende data staan

Slimme gehoorimplantaten (CI)

Ben Somers toond een cochleair implantaat

Ben Somers ontwikkelt slimme gehoorimplantaten Een cochleair implantaat helpt doven en extreem slechthorenden om spraak te verstaan. Maar zo’n toestel correct afstellen is tijdrovend en