CINGLE-studie door UMC Utrecht

Oor model

Cochlear Implantation for siNGLE-sided deafness Cochleaire implantatie bij eenzijdige doofheid De afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht is een onderzoek gestart naar

Onderzoek naar Dual Electrode Stimulation

electrode

Jorien Snel-Bongers onderzocht tijdens haar promotie-traject In cochleaire implantaten wordt monopolaire of “single electrode stimulation” (SES) het meest gebruikt. Hierbij worden de afzonderlijke contacten snel