Verzekeren van je CI apparatuur (De Haan en Buis of Univé Noord Holland)

Enige tijd geleden maakte de Haan en Buis bekend dat nieuwe hoortoestellen en CI polissen bij Univé Noord Holland zouden worden ondergebracht.

Bij OPCI kregen we daar veel vragen over.

Wat is de situatie? De Haan en Buis (verzekeringstussenpersoon) had een overeenkomst met AnsvarIdéa Verzekeringen. AnsvarIdéa was risicodrager voor de polissen die door De Haan en Buis zijn afgesloten. Per 1 september 2023 is deze overeenkomst gestopt.
Door miscommunicatie en een fout in het administratiesysteem van AnsvarIdéa is de indruk gewekt dat de polissen door De Haan en Buis beëindigd zouden worden.

Per 1 september 2023 is Univé Noord Holland risicodrager. De Haan en Buis zorgt er voor dat uw polis (vooralsnog) ongewijzigd overgenomen wordt door Univé Noord Holland.
Dus tegen dezelfde premie en op basis van dezelfde polisvoorwaarden.
Per prolongatiedatum (de datum waarop uw polis stopt bij AnsvarIdéa) krijgt u een polis van Univé Noord Holland aangeboden, daar hoeft u niets voor te doen.

Nieuw is dat u de polis van Univé Noord Holland ontvangt en de premie door Univé Noord Holland geïncasseerd zal worden. Eventuele schadeclaims zullen eveneens door Univé Noord Holland afgewikkeld worden.

Met vragen over uw CI-verzekering kunt u terecht bij zowel De Haan en Buis als Univé Noord Holland. (een deel van het personeel van De Haan en Buis zethun werkzaamheden voort bij Univé Noord Holland.

Bewust schrijven we Univé Noord Holland en niet Univé.

Univé werkt vanuit acht regionale coöperaties, de zogenoemde Univé formule. Hoewel de coöperaties grotendeels een gelijke werkwijze volgen zijn er wel degelijk onderlinge verschillen. Coöperaties hebben een zekere vrijheid in de producten zij voeren.

En daar doet zich nu de onduidelijkheid voor. De centrale organisatie heeft geen hoortoestel polis in het aanbod. De zeven andere coöperaties ook niet. Dat betekent dat CI-dragers uitsluitend terecht kunnen bij Univé Noord Holland, en nergens anders (verzekeren via De Haan en Buis blijft mogelijk).

Wij kregen signalen dat CI-dragers niet bij de dichtstbijzijnde regionale Univé terecht konden en daar min of meer weggestuurd werden.
Dat klopt omdat slechts één van de acht regionale coöperaties deze samenwerking met de Haan en Buis heeft.

Tot slot; voor informatie kunt u terecht bij:
De Haan en Buis www.dehaanenbuis.nl
of Univé Noord Holland
www.unive.nl/noordholland

Voor vragen, geen verzekeringstechnische, kunt u ook mailen naar info@opciweb.nl