EURO CIU workshop in Valencia 3 en 4 november 2023

Namens OPCI hebben Henk van Rees en Hennie Epping deelgenomen aan de workshop van EURO CIU in Valencia. Het was uitdrukkelijk een workshop, die alleen bezocht werd door leden van EURO CIU (de Europese vereniging van CI-organisaties).

Na een pittige reis voor Hennie, met de trein naar Valencia, en Henk met het vliegtuig (het laatste vliegtuig dat op 2 november vertrok van Schiphol vanwege de heftige storm Ciara), zijn we de eerste dag met elkaar bezig geweest om te kijken hoe we de overheid zouden kunnen beïnvloeden om meer en betere aandacht te geven aan gehoorverlies in het algemeen en CI-zorg in het bijzonder.

Hiervoor was Alejandro Moledo, lid van het Europees parlement, uitgenodigd om te vertellen hoe het in Europa gaat op dit gebied en welke delen van de Europese organisatie hierbij betrokken zijn. Voor ons was dit onderdeel een bevestiging van de goede CI-zorg die er in Nederland is. Door onze acties met betrekking tot de wachtlijsten, weten we welke instituten er in Nederland mee te maken hebben en wat zij voor ons kunnen betekenen.

Dit in tegenstelling tot veel andere Europese landen, waar de CI-zorg nog helemaal bevochten moet worden. Weliswaar is het in Nederland niet vanzelfsprekend om een tweede CI te krijgen, daar staat wel tegenover dat je altijd een beroep kunt doen op het CI-team voor bijstellingen. Dat laatste is in veel Europese landen geen vanzelfsprekendheid.

Er waren vier jongeren met een CI, die vertelden welke problemen zij tegenkomen in hun leven met CI en in de periode ervoor: dat verschilde van gepest worden toen ze slechthorend waren tot adviezen om maar niet een bepaalde studie te gaan doen met een CI, vanwege de moeite die dit zou gaan kosten. Boeiend om te horen hoe zij hierin hun weg vinden en hoe zij als zelfbewuste jongvolwassenen hierin hun eigen keuzes maken. Leuk weetje: de jonge deelnemers uit Tsjechië organiseren in juli volgend jaar een CI kamp voor jongeren met een CI. Dat kamp zal plaats vinden nabij Praag. OPCI zal daarover, zodra er meer informatie bekend is, publiceren op onze website.

Een ander onderwerp was ouders van kinderen met een CI. De ouders vertelden wat dit met hen gedaan heeft en doet: de moeilijke keuzes die het CI-traject met zich meebrengt; de neiging om overbeschermend te zijn ten opzichte van hun kind; de moeite die het kost om de kinderen op enig moment hun eigen keuzes te laten maken. Een onderwerp wat waarschijnlijk binnen FODOK meer aan de orde komt dan bij OPCI.

Diezelfde dag waren er ook nog uitgebreide presentaties van organisaties die speciale projecten ontwikkelen en hebben uitgevoerd in hun land.

De dag werd afgesloten met een ontvangst en receptie op het stadhuis van Valencia. Valencia is dé stad in Spanje die slechthorenden, maar ook slechtzienden, volop tegemoet komt: zo zijn er veel balies die voorzien zijn van ringleiding en kun je op verzoek gebruik maken van een tolk (schrijf- of gebarentolk).

 

Dag twee was ingeruimd voor de Algemene Ledenvergadering van EURO CIU. Dat betekent dat er gesproken wordt over de financiën en dit keer ook over het kiezen van een nieuw bestuur.

De penningmeester, die twintig jaar de financiën heeft beheerd en de voorzitter die dat acht jaar heeft gedaan waren niet meer verkiesbaar. Er is nu een nieuw bestuur:

Robert Mandara (Finland) voorzitter

Beatrice Cusmai (Italië) 1e vicevoorzitter

Tobias Fischer (Oostenrijk) 2e vicevoorzitter

Pieter Bolle (België) secretaris

Anna Maria Brasov (Roemenië) penningmeester.

Tijdens deze dag waren er ook presentaties van de projecten waar EURO CIU in participeert, zoals CIICA en Mosaics. Hierover is regelmatig nieuws te lezen in de nieuwsbrieven van EURO CIU.

Een bijzondere presentatie van de CI-fabrikanten kan niet onvermeld blijven. Het ging deze keer niet over de producten. Zij gingen met elkaar in gesprek over wat er kan gebeuren om het CI meer bekendheid te geven. En dan niet zozeer omdat dat goed zou kunnen zijn voor hun bedrijf maar vooral over wat een CI voor mensen kan betekenen. Heel mooi om de eensgezindheid van de fabrikanten te zien die los stond van concurrentie.

Zoals gebruikelijk werd ook de tweede dag afgesloten met een bijzonder bijeenkomst: in het Caixa Forum (een van de prachtige gebouwen van de architect Calatrava) werden we onthaald op een concert, speciaal voor CI-dragers, en later een diner.

De uitwisseling met andere Europese landen is altijd weer de moeite waard. En hoewel, zoals eerder gezegd, de CI-zorg in Nederland heel goed geregeld is, kunnen we wel altijd wat leren van anderen en zij van ons.

Heel trots zijn we dat zowel de workshop als de Algemene Leden Vergadering werd ondersteund door drie Nederlandse schrijftolken.
Uit alle delen van Europa was er zeer grote waardering voor schrijftolk Davy de Bruijn en haar team schrijftolken.