Vooraankondiging OPCI contactdag 3 februari 2018

Het woord 'Talent' in scrabble

‘Talentenfestival met een Cochleair Implantaat’ Wat betekent een CI voor het ontplooien van nieuwe kansen en mogelijkheden op basis van mijn talent(en)? OPCI bereidt weer

December 2017: CI-informatiebijeenkomsten Cochlear

Twee poppetjes schudden elkaar de hand

Wilt u meer weten over zware slechthorendheid en over de mogelijkheden als hoorapparaten alleen niet meer volstaan? Bent u benieuwd naar cochleaire implantatie en wilt u praten met CI gebruikers?