Beknopte geschiedenis van het Cochleair Implantaat

CI symbool

Puur toeval De ontdekking dat elektrische stimulatie van het auditieve systeem een geluidservaring kan opwekken werd al gedaan in 1790. De Italiaanse natuurkundige Alessandro Volta,