Muziek met CI als brein-fitness

Beste mede CI-dragers, Het is alweer meer dan een jaar geleden dat ik van me liet horen (nou ja, lezen…) over muziek met CI. Daarom

CI-fabrikanten en Corona

Vergrote afbeelding van het coronavirus.

Met de uitbraak van het huidige Coronavirus (Covid-19), zijn er veel onzekerheden. Misschien maakt u, als CI-gebruiker, zich zorgen over de bereikbaarheid van uw fabrikant

CI-centra en de Corona crisis

CI-ON logo

  Geachte CI-gebruiker, kandidaat, Door de Corona crisis in Nederland, is er een heleboel veranderd in de zorg. Dit zal naar verwachting de komende weken