Muziekles voor jongvolwassenen met CI

Muzieknoot

Het lectoraat Lifelong Learning in Music van de Hanzehogeschool Groningen gaat in samenwerking met de afdeling KNO van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) een

Effect van CI op tinnitus

Voor doven en zeer ernstige slechthorenden kan een cochleair implantaat (CI) uitkomst bieden. Een cochleair implantaat wordt chirurgisch onder de huid geïmplanteerd en uiteindelijk stimuleren

Is het cochleair implantaat (CI) een wondermiddel?

Hand achter oor

Er zijn verschillende oorzaken van gehoorverlies zoals letsel, medicatie of een chronische ziekte. Voor mensen die doof geboren zijn, plotseling of langzaam doof geworden zijn,

Oktober 2015: OPCI Huiskamerbijeenkomsten

Huiskamer

“Ik heb zojuist meer antwoorden gekregen dan ik aan vragen kon bedenken” Met deze mooie woorden van een van de deelnemers sloten we in maart