OPCI-contactdag 2024 VOLGEBOEKT!!!

Zoals reeds eerder aangekondigd, vindt op zaterdag 9 maart van dit jaar weer de OPCI-contactdag plaats in Nijkerk. Het thema van de contactdag is dit

OtoControl 2.0

Wie de jaarverslagen van OPCI de afgelopen jaren heeft gelezen, kent ongetwijfeld al het project OtoControl, een project waarin ook OPCI participeert. Onlangs is OtoControl

Visitatie CI-team Erasmus

In de nieuwsbrief van december stond een stukje over de visitatie van het CI-team van het ErasmusMC. Inmiddels heeft de visitatiecommissie de rapportage afgerond. De