Oproep deelname visitatie CI-team UMCU

De CI-zorg in Nederland is van een hoog peil, als we dat afzetten naar de andere landen van Europa. Dit kunnen we zeggen door de vele contacten die OPCI heeft met CI-belangenorganisaties in diverse Europese landen.

De CI-teams willen ervoor zorgen dat die zorg ook goed blijft. Daarvoor zijn er afspraken gemaakt op velerlei gebied om dit te bewaken. Dit staat beschreven in de Veldnorm.
Eens in de zoveel tijd, wordt een CI-team bevraagd op al die onderwerpen door een commissie van andere CI-teams (visitatie).

Een belangrijk onderdeel hierbij is hoe patiënten een en ander ervaren. Dit gebeurt voor een deel door vragenlijsten die onder CI-dragers verspreid worden door het team wat bevraagd wordt. Een ander deel hiervan gebeurt in de vorm van een gesprek met CI-dragers die in dat centrum zijn geïmplanteerd. OPCI is gevraagd om dat laatste deel voor haar rekening te nemen en dit verder te organiseren.

Vandaar deze oproep.

Wie kan er deelnemen?
·       CI-dragers die in het UMCU zijn geïmplanteerd
·       De operatie moet maximaal 1 jaar geleden zijn gebeurd.

Wat wordt er verwacht van de deelnemers?
·       Dat zij hun ervaringen meenemen in het gesprek
·       Dat het niet direct gaat over hele persoonlijk zaken in het traject, maar meer over de algemene gang van zaken, die de CI-drager heeft ervaren.
·       De visitatiecommissie zal een en ander te weten willen komen door de vragen van de voorzitter aan de CI-drager

Om een en ander goed te kunnen voorbereiden is er voorafgaand aan de echte visitatie voorgesprek met samen met vrijwilligers van OPCI.

De visitatie vindt plaats op 29 januari 2024
Reiskosten worden vergoed.
Voorafgaand aan de visitatie dag krijg je nog informatie toegestuurd.

Dus wil je een bijdrage leveren aan de goede CI-zorg in Nederland en ben je geïmplanteerd in het UMCU, meld je dan aan bij voorzitter@opciweb.nl.
 Aanmelden kan tot uiterlijk 15 januari 2024.