Muziek met een kunst-oor…?

Wie zijn gehoor verliest, kan vaak weer leren verstaan met de hulp van een cochleair implantaat, een CI. Muziek luisteren en zelf muziek maken blijven