OPCI enquête 2021

Plaatje met checkbord

De uitkomsten van de enquête zijn beschikbaar Zoals bekend heeft OPCI vorig najaar een enquête uit laten voeren om de tevredenheid van CI-dragers te inventariseren.

Jaarverslag OPCI 2021

Plaatje met gebouwen en grafieken

Net als alle andere jaren heeft OPCI ook dit jaar weer een jaarverslag gemaakt. Weliswaar waren er weer veel beperkingen door COVID-19. Desondanks zijn we

Kleine aanpassing in CI-ON basispakket

Het CI-ON heeft al eerder de basispakketten voor het CI gestandaardiseerd. Er is een kleine aanpassing gemaakt, die vooral betrekking heeft op verduidelijking op wat