Symposium 15 jaar OPCI gaat niet door

Het thema van het symposium 15 jaar OPCI

Helaas moeten we voor de 3e keer het symposium “15 jaar OPCI” afgelasten. Het huidige aantal besmettingen heeft ons naar dit besluit geleid. Duidelijk is

Enquête voor CI-gebruikers

Plaatje met checkbord

OPCI houdt elke vijf jaar een enquête onder CI-gebruikers om de tevredenheid over en het gebruiksgemak van het CI te inventariseren. De voorgaande enquêtes waren