UMC Utrecht beëindigd inclusieperiode bij behandelingen eenzijdige doofheid

CINGLE-studie
Er zijn inmiddels voldoende mensen die deelnemen aan de CINGLE-studie.Het doel van dit onderzoek is de huidige behandelingen bij eenzijdige doofheid te vergelijken met CI. Anders dan bij eerdere studies uit het buitenland naar CI bij eenzijdige doofheid, worden in de Utrechtse studie de drie behandelingen met elkaar vergeleken. Patiënten worden ingedeeld op basis van loting, waarmee de hoogste vorm van medisch-wetenschappelijk bewijs geleverd kan worden.

Er zijn inmiddels voldoende mensen die deelnemen aan de CINGLE-studie.

De deelnemers worden gedurende 5 jaar gevolgd. De eerste resultaten worden over 1 tot 2 jaar verwacht. Uw huisarts of behandelend KNO-arts kan u nog wel doorverwijzen naar de polikliniek KNO van het UMC Utrecht voor de reguliere behandelingen van eenzijdige doofheid.

Dit persbericht werd door UMC Utrecht beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk Het persbericht volgt op een eerdere publicatie over de CINGLE-studie.