Visitatie CI-team UMC Utrecht

Op 29 januari heeft de visitatie van het CI-team van het UMCU plaatsgevonden. OPCI heeft daarbij ook een rol gespeeld. De samenvatting van de visitatie is hier te lezen.