Oproep CI-gebruikers deelname fotoproject

Foto bij het project van MarMijn naam is Mari en ik ben een documentaire fotograaf die afstudeert aan de Master in Photography & Society van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Ik doe een fotografisch project over Doven en slechthorenden en ik zou graag in contact komen met mensen met gehoorverlies die cochleaire implantaten gebruiken.
Ik zou graag mensen ontmoeten en spreken, ervaringen delen en portretten maken van mensen die graag met mij willen samenwerken aan het project. Mijn doel is om mooie en krachtige afbeeldingen te maken van doven en slechthorenden, hen zichtbaarheid te bieden en hun kennis van de problemen waar ze mee te maken hebben te verbeteren.
Oorspronkelijk begon mijn project als een zeer persoonlijk verhaal over eenzaamheid en begrip, over taal en wat de taal is; over het begrijpen en het “anders-zijn” dat we allemaal op een bepaalde manier hebben ervaren. Maar voor sommigen is deze manier moeilijker.
Als je mee wilt doen en met mij wilt samenwerken aan het project, dan zou ik graag een bericht van je ontvangen op marica.kolcheva@gmail.com

My name is Mari and I’m a documentary photographer, graduating in Master in Photography & Society from Royal Academy of Arts, The Hague. I’m doing a photographic project on Deaf and hard of hearing people and I would love to get in contact with some individuals with hearing loss using cochlear implants.
I would love to meet and talk, to share experience and make portraits of people who would love to collaborate with me in the project.
My aim is to create beautiful and empowering depiction of Deaf and hard of hearing people, give them visibility and straight, as well as improve the knowledge of the issues they are facing.
In its core my project started as a very personal story about loneliness and understanding, about language and what the language is; about understanding and the “otherness” we have all experienced in a certain way. But for some this way is more difficult.
If you want to take part and collaborate with me in the project, I would love to receive a message from you at marica.kolcheva@gmail.com.


Kijk ook eens op de website van Mari: http://maricakolcheva.com/. De communicatie met Mari zal in het Engels zijn. OPCI zal graag ook gebruik maken van deze foto’s, uiteraard met uw en haar toestemming.