Standaardiseringen van basispakketten bij CI centra

Het CI-ON (overlegorgaan van alle Nederlandse CI-centra) heeft aangegeven wat er in een basispakket voor een CI zou moeten zitten, zowel bij de eerste verstrekking als bij vervangingen.

OPCI heeft daar al lang geleden op aangedrongen, omdat voor CI-gebruikers onduidelijk is wat je krijgt bij jouw CI-centrum. Door die onduidelijkheid was er ongelijkheid in deze verstrekkingen.

Door de standaardisering komt er een eerlijker en transparanter pakket op het gebied van accessoires.

Lees voor meer informatie de toelichting van het CI-ON en de samenstelling van het basispakket op onze website.