Belangrijke internationale consensus gepubliceerd over de behandeling van volwassenen met een cochleair implantaat

Logo van EURO-CIU horizontaal

Persbericht 27 augustus 2020

De eerste wereldwijde consensus over het gebruik van cochleaire implantaten in de behandeling van volwassenen met een ernstig gehoorverlies, werd vandaag gepubliceerd in JAMA Otolaryngology (1). Het artikel werd geschreven door een panel van deskundigen, bestaande uit 31 hoorexperten met een chirurgische en audiologische achtergrond, afkomstig uit meer dan 13 landen. Deze auteurs hebben vervolgens wereldwijd om advies gevraagd bij vertegenwoordigers uit 7 internationale patiënten- en zorgverlenersorganisaties.

Volgens Leo De Raeve, wetenschappelijk adviseur van EURO-CIU en lid van het comité van patiëntenorganisaties, is deze publicatie een belangrijke stap vooruit in de behandeling van ernstig gehoorverlies in België:

Cochleaire implantaten kunnen veel meer mensen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies in België helpen dan ooit verwacht. Velen weten niet dat een CI een hulpmiddel is dat hen kan helpen.

Deze publicatie is een oproep aan alle beleidsmakers binnen de overheid, aan huisartsen, NKO-artsen en audiologen om beter te begrijpen hoe belangrijk het is om patiënten en hun omgeving recente en correcte informatie te verstrekken over de mogelijkheden van cochleaire implantatie bij een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) neemt gehoorverlies jaar na jaar toe en dit voornamelijk door de vergrijzing van de bevolking is. Tegen 2050 wordt zelfs een verdubbeling verwacht van 466 miljoen tot 900 miljoen (2). En toch wordt in België het gehoor van de volwassenen niet getest binnen het nationaal gezondheidsonderzoek en ook maar sporadisch binnen andere gezondheidscontroles. Bij degene bij wie een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies wordt vastgesteld, wordt te weinig doorverwezen naar een gehoorspecialist om te onderzoeken of cochleaire implantaten niet de meest voordelige behandelingsoptie kunnen zijn.

Hoewel cochleaire implantaten een effectieve medische behandeling zijn voor veel volwassenen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies (3), toont onderzoek aan dat slechts 5% of 1 op de 20 volwassenen die baat zouden hebben met een cochleair implantaat, er ook daadwerkelijk één dragen(4,5).

Het consensusartikel bevat 20 verklaringen voor volwassenen met een ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies aan beide oren, ondergebracht in 7 categorieën. Alle professionele experten en het comité voor consumenten en zorgverleners gingen akkoord met de 20 verklaringen. De 7 categorieën zijn als volgt:

 1. Bewustzijn van de huidige mogelijkheden van cochleaire implantaten
 2. Goede praktische richtlijnen voor de diagnose
 3. Goede praktische richtlijnen voor de chirurgie
 4. Klinische effectiviteit van cochleaire implantaten
 5. Factoren die gepaard gaan met de resultaten na implantatie
 6. Het verband tussen gehoorverlies en depressie, cognitie en dementie
 7. Kosteneffectiviteit van cochleaire implantaten

De Nederlandstalige vertaling van de tekst met de 7 categorieën en 20 statements kun je hier downloaden.

Volgens professor Craig Buchman, voorzitter van het expertenpanel en hoofd van Otolaryngology – Head & Neck Surgery, Washington University School of Medicine, VS, is het consensusartikel een mijlpaal in de behandeling van ernstig gehoorverlies:

Er is tot dusver nog nooit een internationale consensus geweest over de beste manier waarop ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies bij volwassenen kan vastgesteld en behandeld worden”, zegt professor Buchman. “In dit artikel wordt de eerste wereldwijde consensus ooit beschreven over hoe we de zorgverlening voor volwassenen met ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies kunnen optimaliseren. De aanbevelingen voor chirurgen, audiologen en zorgverleners in de hoorzorg zijn glashelder.

Om het consensusartikel, inclusief de volledige methodologie en de consensusverklaringen te bekijken, kunt u terecht op de website www. jamanetwerk.com/journals/jamaotolarynghology , www.adulthearing.com en www.onici.be.

Op de website www.adulthearing.com geeft Leo De Raeve (ONICI) in 2 videofragmenten uit wat de CAPAC (Consumer and Professional Advocacy Committee) en EURO-CIU zijn en wat de impact kan zijn van een ernstig gehoorverlies bij volwassenen.

Meer informatie over het onderzoek en het rapport kun je, aan de hand van 35 vragen, lezen in dit document Delphi consensus process on unilateral cochlear implant use in adults with bilateral severe, profound, or moderate sloping to profound sensorineural hearing loss (SNHL),

Over het consensusproces
Het proces om tot consensusverklaringen te komen, begon met een systematische beoordeling van de recente literatuur op dit vlak. De resultaten van deze beoordeling werden gebruikt om wetenschappelijk bewezen concept-consensusverklaringen op te stellen. Deze werden dan tijdens het Delphi-proces, in drie anonieme stemronden, voorgelegd aan de 31 professionele experten en aan de 7 leden van het Consumer and Professional Advocacy Committee (CAPAC).

Alle hoorexperten en de leden van het Delphi-consensuspanel, met uitzondering van de voorzitter, mochten hun stem uitbrengen als onderdeel van het Delphi-proces. Consensus werd hierbij gedefinieerd als minstens 75 procent van de leden met de verklaring akkoord ging. Tijdens dit proces hadden alle panelleden toegang tot een rapport met alle onderzochte wetenschappelijke literatuur, en alle resultaten van de kwaliteitscontrole van de betreffende onderzoeken.

Over de auteurs
Het Delphi-consensusproces over unilaterale cochleaire implantatie bij volwassenen met een bilateraal ernstig tot zeer ernstig gehoorverlies werd geleid door dr. Craig Buchman, hoofd van Otolaryngology – Head & Neck Surgery, Washington University School of Medicine, St. Louis, VS. De voorzitter werd ondersteund door vier bestuursleden: professor René Gifford, Vanderbilt University, Nashville, VS; dr. David Haynes, Vanderbilt University, Nashville, VS; professor Thomas Lenarz, Medical University of Hannover, Duitsland en professor Gerard O’Donoghue, University of Nottingham, Verenigd Koninkrijk.

Tot de stemgerechtigde leden van het Delphi-panel behoorden ook 26 internationale experten op het gebied van cochleair implantaatgebruik, afkomstig uit 13 landen.

Daarnaast werd ook een belangencomité voor consumenten en zorgverleners (Consumer and Professional Advocacy Committee; CAPAC) van internationale cochleair implantaatgebruikers en professionele belangenorganisaties betrokken bij het opstellen van de consensusverklaringen.

Het Delphi-proces en het medische artikel werden gefinancierd door Advanced Bionics, Cochlear Ltd, Med-El en Oticon Medical. De financieringsorganisaties hebben geen bijdrage geleverd aan de opstelling, de facilitering of de inhoud van het Delphi-consensusproces.

Referenties

 1. Buchman CA et al. Unilateral Cochlear Implants for Bilateral Severe, Profound, or Moderate Sloping to Profound Sensorineural Hearing Loss. JAMA Otolaryngology 2020, Epub.
 2. World Health Organization. Addressing the rising prevalence of hearing loss. 2018. Available from: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/260336/1/9789241550260-eng.pdf (Accessed June 2020)
 3. Gaylor JM, Raman G, Chung M, et al. JAMA Otolaryngology Head Neck Surg. 2013; 139(3):265-272.
 4. Sorkin D. Cochlear implantation in the world’s largest medical device market: utilization and awareness of cochlear implants in the United States. Cochlear Implants International, 2013; 14 (Suppl 1):S1.
 5. De Raeve L. Cochlear implants in Belgium: Prevalence in paediatric and adult cochlear implantation. Eur Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2016; 133(Suppl 1):S57–60

Dit persbericht werd door ONICI beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk