Steun OPCI in het winnen van de PGO-Impactprijs!

Met de Impactprijs zet PGOsupport projecten en initiatieven in het zonnetje die met gezamenlijke inzet van het patiëntenperspectief impact hebben op de kwaliteit van zorg en/of de kwaliteit van leven.

OPCI is met haar project “Wachtlijsten CI en nazorg” genomineerd voor de PGO Impactprijs. En daar zijn wij trots op!

Hieronder een film met de pitch van OPCI waarin voorzitter Hennie Epping het project presenteert.

Samen met 13 andere organisaties/initiatieven strijden wij hier om 3 juryprijzen van elk € 4.000,- en een publieksprijs van € 3.000,-. Deelnemers aan de talkshow kunnen stemmen op hun favoriet voor de publieksprijs.

Online talkshow
Op 1 oktober vindt de online talkshow plaats. Een interactieve talkshow vol tips, informatie van prominenten en natuurlijk de uitreiking van de Impactprijzen.

Aanmelden voor deze talkshow kan via de website van PGOsupport. Hier vind je ook meer informatie over het programma.

Online inspiratiesessies
In september vinden online inspiratiesessies plaats over hoe je met het patiëntenperspectief het verschil kunt maken in jouw projecten. Ook worden deze maand de genomineerden voorgesteld met een video. Aanmelden voor deze sessies kan tegelijk met de aanmelding voor de talkshow.

Meer over ons project “wachtlijsten CI en nazorg
OPCI zet zich al enige tijd in voor het terugdringen van de wachtlijsten in de CI-zorg. In het verleden moesten CI-kandidaten gemiddeld tot wel 2 jaar wachten op de operatie. OPCI voelt de verantwoordelijkheid om voor deze situatie aandacht te vragen.
Slechthorendheid heeft immers enorme invloed op het sociale en maatschappelijk leven. Hoe langer het duurt voor iemand aan de beurt komt voor een operatie, hoe groter de kans op negatieve gevolgen. CI-kandidaten kunnen zich ernstige zorgen gaan maken over hun toekomst, kunnen in die tijd hun baan kwijtraken en flinke last krijgen van psychosociale problemen.

De toename van het aantal geïmplanteerde CI-gebruikers, alsmede een groter aantal verwijzingen zorgt ook voor een toename van de (financiële) druk op de nazorg in de ziekenhuizen. In de aanpak kijkt OPCI dan ook naar oplossingen waardoor de wachtlijsten korter worden, maar zoekt daarnaast ook naar oplossingen gericht op een eerlijke vergoeding van nazorg, zodanig dat andere zorg niet verdrongen wordt.

Sinds OPCI en het Radboudumc, dat opereert namens alle UMC’s, met dit project gestart zijn, zijn er diverse CI-centra die hun capaciteit hebben uitgebreid en heeft de wachtlijstproblematiek de aandacht van de NZa. Daarnaast is er een richtlijn voor een gestandaardiseerd accessoirepakket opgesteld, waarvan OPCI hoopt dat dit mede zal leiden tot goede en doelmatige CI-zorg.