Het basispakket CI-ON: goede en doelmatige zorg

5 september 2020 (update januari 2022)

De leden van de samenwerkende CI centra in Nederland, verenigd in CI-ON, vinden het wenselijk dat de Nederlandse CI centra één en hetzelfde standaard (kinderen of volwassenen) pakket onderdelen leveren bij nieuwe en bestaande CI gebruikers. Dit om kandidaten voor CI goed en éénduidig te kunnen begeleiden in hun keuze voor een systeem, en om CI gebruikers goede en doelmatige zorg te kunnen leveren. De volgende overwegingen gelden hierbij.

CI centra hebben de taak kandidaten voor CI (of hun ouders) voor te lichten over de voor- en
nadelen van cochleaire implantatie. Hierbij worden mogelijke effecten op het gehoor en op de taal- spraakontwikkeling afgezet tegen (medische) risico’s en alternatieve behandelingen. Kandidaten dienen ook betrokken te worden in de keuze voor een bepaald CI systeem. Idealiter kiest de kandidaat samen met het CI centrum voor een systeem vanwege essentiële eigenschappen die blijvend gevolgen hebben voor de effectiviteit, zoals het spraakverstaan in stilte en in rumoer. Als voor de kandidaat de beschikbare systemen hierop geen verschillen tonen, dan zullen secundaire verschillen de doorslag geven, zoals cosmetiek en de mogelijkheid voor gebruik van randapparatuur. Voor zover deze secundaire eigenschappen effect hebben op het gebruiksgemak, is dit terecht. Er zijn helaas ook verschillen tussen CI systemen wat betreft het aantal onderdelen in een pakket dat op dat moment na operatie aangeboden wordt. Het betreft bijvoorbeeld het aantal reserveaccu’s en reserve snoertjes, streamers en water kits. Deze verschillen kunnen het resultaat zijn van keuzes door de leverancier of van de voorkeur van het CI centrum. Dit pakket wisselt in veel gevallen gedurende de jaren van samenstelling en is soms zelfs het gevolg van tijdelijke acties door de leverancier. CI-ON heeft bepaald dat deze verschillen in het pakket kandidaten ongewenst beïnvloedt. Daarnaast betreft het geen doelmatige zorg.

Ook gebruikers van een CI worden nu geconfronteerd met onnodige pakketverschillen. Bij
verstrekking van een nieuwe processor (minimaal elke 5 jaar) kan het pakket qua onderdelen
aanzienlijk wisselen. CI gebruikers die van CI centrum overstappen (vanwege verhuizing of
anderszins) krijgen onverwacht te maken met verschillen in geleverde apparatuur bij de verstrekking van een nieuwe processor omdat er in een ander centrum andere contract afspraken gelden.

CI leveranciers hebben een maatschappelijke taak goede zorg te ondersteunen tegen een redelijke
prijs. Concurrentie dient dus te geschieden op basis van kwaliteit, en prijs. CI leveranciers lichten tegenwoordig vaak zelfstandig CI kandidaten voor via algemene kanalen, waarbij de essentiële eigenschappen veiligheid en effectiviteit centraal staan. CI centra moeten niet in de positie worden gebracht om leveranciers concurrentievoordeel te geven op basis van (willekeurige) uitbreidingen van het onderdelenpakket. Door het gebruik van een standaard pakket zullen de leveranciers dan ook de focus moeten leggen op de wezenlijke verschillen van het product en niet op de extra’s waarmee kandidaten kunnen worden beïnvloed. Anderzijds hebben leveranciers ook voordeel bij een transparante en eenduidige verstrekking van pakketten, zodat zij hun serviceaanbod en aanbod van aanvullende accessoires op een eenduidige manier kunnen vormgeven.

CI centra hebben als taak goede zorg te leveren, en dit doelmatig te doen. Niet doelmatig zijn
toevoegingen in het onderdelenpakket waarvan de toegevoegde waarde voor de individuele gebruiker op het moment van verstrekking niet altijd duidelijk is. Wat goede zorg is dient ook gespiegeld te worden aan de voorzieningen die beschikbaar zijn voor slechthorenden die aangewezen zijn op conventionele hoorzorg. Dit geldt met name het wel of niet verstrekken van randapparatuur. Vergoeding voor randapparatuur dient per geval geïndiceerd en aangevraagd te worden, conform de situatie voor slechthorende niet-CI gebruikers.

Uitgangspunten samenstelling basispakket

Het basispakket bevat:

 • Processor (al dan niet met microfoon in oorschelp, of akoestische component tbv EAS)
 • Snoertje naar spoel
 • Spoel
 • Drie accu’s met lader of 1 jaar batterijen met een houder voor knoopcellen
 • Afstandsbediening als volume en programmakeuze niet op processor te regelen is noch toegankelijk via een app op mobiele telefoon.
 • Basis reserve onderdelen voor acute vervanging (microfooncovers, kabel).

Draagopties aangepast op kind/volwassenen met een speciale behoefte worden door het CI team toegevoegd.

Niet tot het basispakket behoren (o.a.):

 • Afstandsbediening als volume en programmakeuze op de processor te regelen is (zelf
  aanschaffen)
 • Streamer zoals voor TV, telefoon (regeling hulpmiddelen)
 • Extra accu’s (zelf aanschaffen)
 • Extra bescherming voor natte omstandigheden (zelf aanschaffen)
 • Losse microfoons (regeling hulpmiddelen)
 • Solo-apparatuur (regeling hulpmiddelen)

Het document “Basispakket CI-ON” [zie hieronder; red] bevat een uitwerking van bovenstaande per merk en type processor.

Nawoord

CI-ON heeft het idee voor en de inhoud van het basispakket allereerst overlegd met de belangenorganisatie OPCI waarin gebruikers van CI systemen verenigd zijn. OPCI heeft de uitgangspunten zoals hier boven verwoord van harte onderstreept. OPCI heeft benadrukt dat een stap naar een meer doelmatige besteding van middelen ook een stap kan zijn naar de verruiming van de OK capaciteit in Nederland opdat de wachttijd in alle centra acceptabel kort zullen worden.

Ook de CI leveranciers hebben zich unaniem zich achter dit initiatief geschaard.

Zowel de OPCI als de leveranciers hebben commentaar gegeven op de concrete samenstelling van het pakket. CI-ON heeft met dit commentaar waar billijk het pakket aangepast.

Elk CI-centrum is verplicht periodiek met elke leverancier apart te onderhandelen over inhoud en prijs van pakketten. Het CI-ON basispakket is hierbij een richtlijn. Vanwege lokaleomstandigheden kan het zijn dat het resultaat van deze onderhandelingen op details afwijkt van de CI-ON definitie.

CI systemen worden, gelukkig, in hoog tempo verbeterd. Bijvoorbeeld, wat voorheen accessoires waren, wordt slim geïntegreerd in de oorhanger en aangestuurd met een app. Dit betekent dat de samenstelling van het CI-ON basispakket achter kan lopen bij de technische ontwikkelingen. Dit kan een reden zijn voor individuele centra om af te wijken van het basispakket, en is voor CI-ON beslist een reden om de definitie periodiek te herzien.

CI-ON BASISPAKKET DECEMBER 2021 logo van CI-ON
Groen: Vervangen door CI centrum na defect, ook na aflopen garantie, mits goed gebruik door patient
Wit: door patient zelf aan te schaffen na defect

Cochlear

Advanced Bionics

Med-El

Oticon

BASISPAKKET

Processor CP1000 / Kanso 2* Naida CI M / Sky CI M SONNET 2 / RONDO 3* Neuro 2
Kabel / spoel Coil cable en Coil (cq Slimline Coil) Kabel + slim headpiece Spoel, spoelcover en spoelkabel Antenna cable / antenna
Magneet Magneet Magneet Magneet Magneet
Microfoon beschermer Set microfoon covers - Cover -
Accu volw Recharg batt, large, >=2 dgn gebruik = 3 Recharg batt, large, >=2 dgn gebruik = 3 3 Recharg batt + adapter + cover Recharg batt, large, >=2 dgn gebruik = 3
Lader Battery charger Power cel charger en adapter Lader USB charger
Reserve materiaal Extra coil cable en coil RF cable+ Slim headpiece (al dan niet waterproof) Spoelkabel + spoel + afdekplaatje (kind:vergrendeld); Antenna cable + Antenna
Acc voor basisconnectiviteit - - Ringleiding adapter (alleen bij RONDO)
Opbergdoos Storage case M draagetui / travel case Daily Case Protective case
Droogdoos (exclusief hygroscopisch materiaal) Ja Ja Ja Drying system
Oorhaken Earhooks Earhooks Ja Earhooks
Retentiedraad Alleen Kanso - Alleen Rondo3 -

TOEVOEGING BASISPAKKET KINDEREN (t/m 12 jaar)

Controle microfoon Monitor Earphone Adapter incl Earphones Naida CI Listening Check + Ear buds Speech Proc test device mits niet al Fine Tuner Echo in bezit -
Zwemuitrusting Aqua kit (sleeve, coil, case, safety line) Zwemuitrusting dmv waterdichte batterij incl kabel en headpiece Waterwear Swim kit, safety line
Retentiedraad Ja ja (pediatrische kit) ja ja

OP INDICATIE (KOSTEN CI CENTRUM)

Controle microfoon Monitor Earphone Adapter incl Earphones Naida CI Listening Check + Ear buds Speech Proc test device mits niet al Fine Tuner Echo in bezit -
EAS ACO Acoustic Earhook EAS kit met speciale processor en oorhaak -
EAS Power domes voor ACO Slim Tip - -
EAS ProWax CeruStop Pack - -
Steunframe via audicien via audicien via audicien via audicien
Draagsteun Earmould adaptor Marvel earhook met grip Huggy, Activity Hook, Mellie Clip, BTEHeadband, GripWear Clothes clip
Draagsteun Hugfit, snugfit - - -
Off-the-Ear opties Headworn adaptor / Litewear / Koala Clip Draagclip + slimHP Mic BabyWear -
Afstandsbediening in bruikleen van CI-team CR310 - Fine Tuner Echo -
Oorschelp microfoon T-mic
Retentiedraad ja ja ja ja

REGULIERE VERGOEDING ZORGVERZEKERAAR CF REG HULPMIDDELEN. BIJ VOORKEUR VIA GESELECTEERDE AUDICIEN OF CARE CENTRUM

Randapparatuur MiniMic 2+ Partnermic Audiolink / Artone 3 Max Neckloop Oticon Medical Streamer
Randapparatuur TV streamer TV connector - ConnectLine TV adapter
Koppeling solo apparatuur Roger-ontvanger Roger software licentie Roger-ontvanger Amigo R2 FM
EAS oorstuk Ja Ja Ja -

ZELF AANSCHAFFEN

Koppeling randapparatuur Audio accessories n.v.t. FM battery pack cover + Audio (mix) cable /
Mini battery pack cover + Audio (mix) cable
-
Verfraaing - Color caps Design covers / colored DL-coil/ microphone / battery pack covers Decor kit, magnet cap, stickers
Randapparatuur Phoneclip - Artone 3 Max neklus, Geemarci-loop neklus -

*niet alle onderstaande onderdelen zijn van toepassing op Kanso 2 / Rondo 3


Bron: CI-ON. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk