CI-centra en de Corona crisis

CI-ON logo 

Geachte CI-gebruiker, kandidaat,

Door de Corona crisis in Nederland, is er een heleboel veranderd in de zorg. Dit zal naar verwachting de komende weken en misschien maanden wel zo blijven.

Dit kan voor u als CI-gebruiker vragen oproepen. Wij willen deze vanuit alle CI-centra zo goed mogelijk beantwoorden.

Een van de veranderingen is dat bezoeken aan het CI-centrum zoveel mogelijk vermeden worden. Dit moet om de verspreiding van het virus te voorkomen. Alle gewone afspraken zijn voorlopig afgezegd. Problemen met materiaal proberen wij zoveel mogelijk op afstand op te lossen, bijvoorbeeld via email, beeldtelefoon of post. Ook kan de leverancier van uw CI-systeem sneller ingeschakeld worden.

Voor andere problemen zal er gekeken moeten worden naar een passende oplossing.

Als u hier vragen over heeft, kunt u contact op nemen met uw eigen CI-team.


Dit persbericht werd door CI-ON beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk