Muziek met CI als brein-fitness

Het brein trainenBeste mede CI-dragers,

Het is alweer meer dan een jaar geleden dat ik van me liet horen (nou ja, lezen…) over muziek met CI. Daarom is het nu een mooi moment voor een update.

Hoe het begon
Het bleek een lastig traject om van een idee voor een muzikale gehoortraining voor CI-dragers te komen tot een goed begin om de ideeën te kunnen testen en uitwerken. Als eerste stap heb ik Stichting Musi-CI opgericht: www.musi-ci.nl

En toen werd het februari 2019, ging ik skiën, deed iets stoms en moest daarom een dagje op de berghut blijven om bij te komen. Enigszins lamlendig zocht ik op internet naar een voorbeeld van een projectplan. Dit bleek een goede stap, want ik vond het project ‘Voor Elkaar!’ van ZonMw. De openstelling voor het indienen van een eerste projectplan bleek nog 10 dagen te duren. Medewerking van Radboudumc en UMC Utrecht kwam snel tot stand. Daarna mochten we steeds aan de volgende stap in het subsidie-proces meedoen. Tenslotte kregen we half augustus 2019 het mooie bericht dat een subsidie was toegekend om de Musi-CI training te gaan uitwerken tot een handboek (klik).

ZonMw ‘Voor Elkaar!’
In het project ‘Voor Elkaar!’ ligt de nadruk op samenwerking met ervaringsdeskundigen. Dit zijn wij, CI-dragers én de CI-teams van Radboudumc en UMC Utrecht. Ook enkele onderzoekers van de HAN (Hogeschool Arnhem-Nijmegen) werken mee om mij te ondersteunen bij het werken aan een solide basis van de Musi-CI training.

Samenwerking met CI-dragers is belangrijk om zo dicht mogelijk bij de wensen en mogelijkheden van ons, de doelgroep, te blijven. Samenwerking met CI-teams is belangrijk om ervoor te zorgen dat de Musi-CI training aansluit bij de mogelijkheden binnen CI-revalidatie.

Inhoud van de Musi-CI training
De training geeft een aantal handvatten om weer met muziek aan de gang te gaan. Muziek-plezier, zelfwerkzaamheid en eigen regie staan voorop. Daarbij wordt ons brein op allerlei speelse manieren uitgedaagd om intensief naar muziek te luisteren.

We doen klap-oefeningen op muziek, die zo intensief zijn, dat je hele brein gaat meedoen. Dit is behoorlijk inspannend, maar het effect kan ook groot zijn. We werken aan het versterken van het gevoel voor de beat – de maat, waarop je kan meebewegen met de muziek – en het geheugen voor ritmes. Niet alleen muziek heeft veel ritme, ook taal zit er vol mee. Als je de beat en het ritme makkelijker kan volgen, ontstaat er ruimte voor het binnenlaten van het geluid van instrumenten.

MuzieknootInstrumenten klinken met het CI ‘nogal’ anders dan je je herinnert uit de tijd dat je beter kon horen, zelfs als je toen al hoortoestellen nodig had. Door gericht naar instrumenten te luisteren en daarbij ook naar filmpjes te kijken – bijvoorbeeld op YouTube – kan je het nieuwe geluid weer koppelen aan een instrument. We bespreken met elkaar hoe muziek bij ons binnenkomt en wat ons helpt om er meer plezier aan te beleven. Geleidelijk gaan we naar meer complexe muziek luisteren.

Melodie blijkt het moeilijkst te volgen. Het herkennen van muziek is daarbij nog een stap lastiger. Maar, ook hierbij geldt, oefening baart kunst. Je zou ons brein kunnen vergelijken met een boekenkast vol muziek, die we al eerder gehoord hebben. Maar helaas zit die boekenkast op slot. Alle informatie is er dus nog wel, maar we kunnen er met het geluid van het CI niet zo goed meer bijkomen. Eén van de deelnemers aan Ronde 1 noemde het ‘luikjes, die moeten opengaan’.

Op dit moment wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van een game, waarmee je kan oefenen om melodie beter te leren volgen.

Hoe zijn we nu bezig?
In het najaar van 2019 zijn we begonnen met Ronde 1. Hieraan hebben 13 CI-dragers meegedaan. Omdat de CI-teams van Radboudumc en UMC Utrecht hierbij betrokken waren, hebben in eerste instantie alleen mensen kunnen meedoen, die daar geïmplanteerd waren. Dat is inmiddels veranderd. We zijn nu bezig in Ronde 2 (voorjaar 2020, 13 deelnemers), maar helaas zijn we door de corona-crisis nu online bezig. Zo kunnen we wel elkaar blijven stimuleren om met muziek bezig te zijn, maar het life contact missen we wel. We hopen in juni weer life aan het werk te kunnen.

RONDE 3, najaar 2020
Aanmelden om mee te doen aan Ronde 3 kan vanaf nu. Iedereen die behoefte heeft aan handvatten én spierballen om zijn/haar muziek-plezier te ontwikkelen, is welkom.

Verwacht geen muzikaal luilekkerland, maar brein-fitness. Daarnaast een open sfeer, waarin we met elkaar uitwisselen over hoe we omgaan met muziek-verlies en onze zoektocht naar hernieuwd muziek-plezier. Daarnaast is jullie inbreng en feedback voor ons, projectteam Musi-CI, erg belangrijk. Die inbreng vragen we in de vorm van vragenlijsten, met vooral veel open vragen. Ook via mail of mondeling kan je input leveren.

Het brein trainenHet aanmeldformulier is hier te openen.

De Musi-CI training is een project van 3 maanden, waarin we tijdens 8 bijeenkomsten van 2 uur (3 keer elke week, 5 keer om de week) met muziek aan het werk gaan.

Op de website (klik) vind je meer informatie over de Musi-CI training.

Wat krijg je?

  • We gaan op allerlei manieren naar muziek luisteren, actief meedoen en muziekfilmpjes bekijken.
  • Iedere les krijg je luister-werk, waarmee je ook thuis aan de slag kan gaan.

Wat geef je?

  • Je kan tenminste 6 van de 8 bijeenkomsten bijwonen.
  • Je besteedt tenminste 4 dagen per week tussen de 10 en 30 minuten aan het luister-werk.
  • Omdat de Musi-CI training nu wordt ontwikkeld, vragen we aan de deelnemers om daar een actieve bijdrage aan te leveren. We gaan samen ontdekken welke aanpak zinvol is en leuk om te doen, met behulp van jouw input en feedback.
  • Dankzij de subsidie van ZonMw kunnen deelnemers in deze ontwikkelfase kosteloos deelnemen aan de Musi-CI

Ik verwacht dat we in het voorjaar van 2021 een handboek voor de Musi-CI training kunnen presenteren. Daar gaan we dan een mooi feestje van maken, met veel CI-dragers als gast.

Allereerst hoop ik een aantal van jullie, lezers van dit verhaal, te mogen begroeten als deelnemers aan Ronde 3 van de Musi-CI training.

Breda, 20-04-2020
Joke Veltman
Musi-CI logo


Dit persbericht werd door Joke Veltman beschikbaar gesteld. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk