Vooraankondiging OPCI-contactdag 6 april 2019

Het OPCI logoVooraankondiging voor de
OPCI-contactdag op 6 april 2019

 

 

Hoe is mijn belevingswereld geworden met een CI?
Hoe beleef ik mijn dagelijkse leven en hoe is dat bij andere CI-gebruikers?

Groep personen staat er bedachtzaam bij

OPCI bereidt weer een inspirerende contactdag voor in ‘De Schakel’ te Nijkerk. Er komt een mooie mix aan informatie en ontmoetingen met CI-gebruikers.

Reserveer 6 april 2019 in je agenda.

Voor wie?
Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt! Partners, ouders en ook mensen die om een andere reden betrokken zijn bij het onderwerp CI, u bent allen van harte welkom.
Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI.

De uitnodiging met programma zal in januari verschijnen.