De OPCI Leesplank. Aflevering 4

Wat betekent het voor een jongere om een ouder met een gehoorbeperking te hebben? Hoe ontstaan wederzijdse misverstanden en hoe kunnen die worden voorkomen? Wat kan een CI betekenen en wat komt daar allemaal bij kijken? Speciaal voor jongeren is recent een boek verschenen waarin deze vragen aan de orde komen. Het boek ‘Mam hoort weer!’ is geschreven door Saskia Boer, zelf CI-gebruiker met een gezin met tieners. Klik hier voor meer informatie.