Verslag OPCI contactdag in Nijkerk 3 februari 2018

Voorbereiding door OPCI vrijwilligersOpbouw en inrichting
Het is nog vroeg als ik De Schakel binnenloop. Alleen de ringleidingkeurder is aanwezig. Nadat die zijn werk heeft gedaan, de ringleiding doet het, gaat hij weer naar huis. Jammer genoeg laat de ringleiding ons later op de dag in de steek.

Langzamerhand komen de exposanten binnen en ook de andere OPCI-vrijwilligers. Tafels worden ingericht. Zalen klaar gezet voor de ‘Talenten’ en er wordt versierd: het is tenslotte een festival. De inschrijftafel wordt klaargezet en de badges klaargelegd. Rond half elf komen de eerste bezoekers. Voor veel van hen zijn er bekenden en dat zorgt meteen voor de nodige gesprekken. Net zoals er ook direct al met de exposanten gesproken wordt.

Het thema: ‘CI en mijn talent(en)’
In mijn openingswoord ga ik kort in op de campagne die OPCI is gestart i.v.m. de enorme wachtlijsten bij de CI-centra. Daarna licht ik het thema toe: de tevredenheid van CI-gebruikers is heel hoog, maar op welke gebieden gebruiken zij hun talent en hoe was dat voordat zij een CI hadden? In de periode van slechthorendheid maar zeker ook in de periode van doofheid voordat het CI geplaatst is. Verder mag ik een primeur aankondigen: voor het eerst is er een naamgebaar voor OPCI: een combinatie van optie/kans en CI. We zullen kijken of we het gebaar ook op onze site kunnen laten zien.

Henk introduceert de talenten
De CI talentenHet antwoord op die vraag komt eigenlijk meteen al aan de orde als Henk van Rees de talenten introduceert. Saskia Boer die vertelt dat ze altijd al had willen schrijven, maar toen ze haar CI had dit pas in daden heeft omgezet in een gecombineerd fictief dagboek over een moeder die een CI krijgt en de puberdochter die dat op haar eigen manier beleeft. Ingrid Wanders vertelt over haar reis alleen in de camper om haar man op te halen in Santiago de Compostela. Ze reisde voor het eerst zo’n poos alleen en merkte dat ze zich goed kon redden, terwijl ze voorheen heel sterk leunde op haar medereizigers. Joke Veltman is professioneel muzikant als ze op haar dertigste langzamerhand slechthorend wordt en later een CI krijgt. Het leren luisteren naar muziek is een hele uitdaging. Maar ze is nu ook weer volop bezig met muziek en overweegt om een training voor CI-gebruikers op te zetten om muziek te leren luisteren. Frank van der Bijl, die weer naar hartenlust glas kan graveren, nadat dat een tijd lang niet of nauwelijks mogelijk was, omdat communicatie met de klanten niet meer ging. Jeroen Gulmans die als goudsmid ook weer in staat is volledig met zijn klanten te communiceren, wat zijn talent ten goed komt. Wies Groeneveld die haar werk in de bibliotheek niet meer kon doen en nu aan de slag is met haar eigen tekstbureau. David Aris en Joey Hollerman hebben hun liefde voor muziek opnieuw vorm kunnen geven als deejay. Lydia Hagoort heeft haar baan als schrijvend historica opgezegd en is een B&B begonnen o.a. voor mensen die over een CI nadenken of zelfs al in de revalidatie zitten. Dit hele diverse gezelschap laat zien wat je allemaal kunt ondanks/dankzij hun CI.

Lex Goudsmid zingt uit AnatevkaZelf kennis maken met de talenten
De middag wordt voor een groot deel ingevuld om bij de talenten langs te gaan en uit de eerste hand te horen hoe zij het doen. Joey en David geven tekst en uitleg hoe zij als deejay te werk gaan en wat ze daarvoor aan hulpmiddelen gebruiken. Saskia verkoopt haar boek, Lydia geeft uitleg over “Huisje Bloem”, Frank is druk met graveren en verkopen van glaswerk, Jeroen laat zien welke sieraden hij maakt, Ingrid vertelt meer over haar reis, Wies vertelt over haar plannen om een boek te gaan schrijven voor/over slechthorendheid en CI, Joke geeft een workshop waarin ze aan de hand van ‘Als ik nou eens rijk was’ uit de musical ‘Anatevka’ verschillende uitvoeringen van dit nummer laat horen en hoe je daar als CI-gebruiker je voordeel mee kan doen om muziek te leren luisteren.

Talent, wat is dat eigenlijk?
In de plenaire afsluiting geeft Henk van Rees nog een uiteenzetting over wat talent is en hoe je dat kunt inzetten. Vanuit de oudheid, waar het een betaalmiddel was naar de huidige vorm: iets wat je kunt of goed doet. Dat je daarbij zelf de inhoud bepaalt staat buiten kijf. Daarna wordt nog de film gedraaid  die Joke Veltman heeft gemaakt t.b.v. haar afstudeerproject bij ArteZ: ‘Muziek luisteren met een kunstoor’. Dit levert veel vragen op en veel ervaringen van CI-gebruikers over hun muziekbeleving. Het blijkt dan opnieuw hoezeer muziek luisteren leeft bij CI-gebruikers en wat daar bij komt kijken om dit weer te kunnen doen.

Hennie Epping sluit afSlot
Tenslotte mag ik het slotwoord doen. Uiteraard bedank ik de talenten en natuurlijk niet in de laatste plaats het geweldige team van schrijftolken, tolken NmG en tolken NGT: Anita J , Merlin, Davy, Afke, Linda, Annette en Anita N. enorm bedankt voor de geweldige ondersteuning. Uiteraard worden ook de exposanten bedankt voor de antwoorden op de vragen en voor hun financiële bijdrage.

Ik zie op het laatst veel tevreden mensen weggaan. Velen zeggen dat ook tegen ons. We weten dan dat we opnieuw weer een succesvolle dag hebben neergezet.

Ik kijk uit naar de volgende OPCI dag in september in Heythuysen.

Hennie Epping

Sfeerbeelden: tolken, lunch, informatie