De Leesplank. Aflevering 4

16 februari 2018

In het boek 'Mam hoort weer! Van hoortoestel naar Cochleair Implantaat' schrijft Saskia Boer over de wederwaardigheden van de (fictieve) tiener Iris en haar slechthorende moeder Lia. Het verhaal laat zien wat het voor een tiener betekent om een ouder te hebben die ernstig slechthorend is.

Iris snapt haar moeder niet als ze iets niet verstaat en vraagt om het te herhalen. Door haar hoortoestellen moet ze toch weer goed kunnen horen? Iris vindt dat maar irritant. Moeder Lia op haar beurt vindt haar handicap wel meevallen als iedereen duidelijk genoeg spreekt. Daardoor ontstaan wederzijdse misverstanden, waardoor de vraag rijst of hier geen oplossing voor is. Uiteindelijk krijgt Lia een cochleair implantaat (CI). Op een heldere wijze maakt Saskia Boer duidelijk wat er allemaal bij een traject voor een cochleair implantaat komt kijken.

Het verhaal is opgebouwd rond twee dagboeken. Zowel Iris als Lia schrijven over dezelfde gebeurtenissen in hun dagboek. We lezen om en om een hoofdstuk over dezelfde gebeurtenissen, enerzijds vanuit het perspectief van Iris en anderzijds vanuit het perspectief van moeder Lia. Deze benadering laat zien hoe moeilijk het is dat er wederzijds begrip tussen Iris en haar moeder kan ontstaan. De lay-out maakt zichtbaar wie in een hoofdstuk aan het woord is; de hoofdstukken van Iris hebben een iets speelser lettertype dan de hoofdstukken van Lia.

Het boek bevat tevens beknopte, maar relevante achtergrondinformatie en uitleg over allerlei zaken die met horen, gehoorproblemen en een CI te maken hebben.
Achterin het boek zijn een begrippenlijst met uitleg, tips voor slechthorenden, tips voor de communicatie met slechthorenden, handige adressen en nuttige websites opgenomen.
Door deze opzet is Mam hoort weer een zeer welkom boek over slechthorendheid en een cochleair implantaat, dat speciaal gericht is op jongeren.

Het boek is verkrijgbaar via Uitgeverij Boekscout.