Nieuwe mogelijkheid tot lotgenotencontact door OPCI

OPCI gaat een nieuwe vorm van lotgenotencontact aanbieden aan mensen die een cochleair implantaat overwegen of die al in het traject zitten, en graag een individueel gesprek willen voeren met een CI-gebruiker.

Database
Wij bezitten een database van mensen die hebben aangegeven zulke gesprekken als ervaringsdeskundige te willen voeren. We kunnen daarbij niet alleen selecteren op woonplaats, maar ook op de voorgeschiedenis van de gespreksvrager: zo zal iemand die plots- of laatdoof is geworden waarschijnlijk het liefst in gesprek gaan met een CI-gebruiker die ook na plots- of laatdoofheid een cochleair implantaat heeft gekregen en iemand die vroegdoof is het liefste met een vroegdove CI-gebruiker.

Kwaliteit
Om de kwaliteit van de gesprekken zo goed mogelijk te kunnen waarborgen, willen we zowel de aanvrager van het gesprek als de ervaringsdeskundige na afloop een korte vragenlijst toesturen. De bevindingen die hieruit voortvloeien zullen we gebruiken om deze manier van lotgenotencontact verder te verbeteren.

Contact
Heeft u interesse in een individueel gesprek met een CI-gebruiker? Neem dan contact op met Frank van der Bijl, lotgenotencontact@opciweb.nl, hij zal vervolgens voor u op zoek gaan naar een geschikte match.