Vooraankondiging OPCI contactdag 3 februari 2018

Talentenfestival met een Cochleair Implantaat’

Wat betekent een CI voor het ontplooien van nieuwe kansen en mogelijkheden op basis van mijn talent(en)?

OPCI bereidt weer een inspirerende contactdag voor in ‘De Schakel’ te Nijkerk. Er komt een mooie mix aan informatie en presentaties door CI-gebruikers.

Reserveer 3 februari 2018 in je agenda.

Voor wie?

Deze dag is voor iedereen met een cochleair implantaat (CI), of wie een CI overweegt! Partners, ouders en ook mensen die om een andere reden betrokken zijn bij het onderwerp CI, u bent allen van harte welkom.

Er is volop gelegenheid om informatie te verkrijgen van CI-leveranciers over CI en handige hulpmiddelen. En uiteraard is er contact met lotgenoten en met de vele ervaringsdeskundigen van OPCI.

De uitnodiging met programma zal in december verschijnen.