CI centrum Nijmegen past nazorgtraject aan

Tot voorkort werd iedereen met een Cochleair Implantaat ieder jaar opgeroepen voor controle. Deze jaarlijkse controle is verplicht, omdat daarmee gespaard wordt voor een vervangende processor.

Dus iedere CI-gebruiker diende minimaal een keer per jaar bij het CI-teams langs te komen. In Nijmegen komt daar nu verandering in.

Het CI team Nijmegen gaat de nazorg voor volwassenen aanpassen. Met de zorgverzekeraar zijn afspraken gemaakt over nieuwe tarieven die worden gedeclareerd op het moment dat de zorg wordt geleverd. Vanaf nu hoeven volwassen slechts een keer in de 2,5 jaar langs te komen bij het CI-team. Dit betekent voor de CI-gebruiker vanzelfsprekend een minder grote belasting, minder reistijd en reiskosten. Daarnaast wordt nu niet meer jaarlijks het nazorgbudget door het ziekenhuis ingediend bij uw zorgverzekeraar, waardoor u niet jaarlijks de eigen bijdrage hoeft te betalen. Wanneer u het idee heeft dat uw CI niet meer goed functioneert, dan kunt u uiteraard eerder een afspraak maken met het CI-team.

Hoe het voor de CI-gebruikers in de praktijk zal uitpakken valt nog niet te voorspellen. Op dit moment hebben we ook geen zicht op de stappen die de andere CI-teams zetten op dit vlak.

OPCI heeft binnenkort een gesprek met het CI team van het Radboud UMC over deze veranderende regeling. Als u vragen heeft die we aan hen moeten voorleggen, dan kunt u die mailen aan inge.doorn@opciweb.nl.