Save the dates: Hearing & Implants 5 years!

Hearing & Implants bestaat 5 jaar. Dit wordt gevierd met een drieluik van congressen. De rode draad is optimale zorg, goede keuzes maken en adviezen geven en de effecten van implantatie op het individu op een zinvolle wijze meten.

10 december 2015: BI: To BI or not to BI?
De ontwikkelingen op het gebied van beengeleid horen en botimplantaten (BI) zijn de afgelopen vijf jaren in een stroomversnelling geraakt. De chirurgische techniek is geëvolueerd, de implantaten zijn geoptimaliseerd en de processoren worden alsmaar kleiner en toch krachtiger. Toch blijven er uitdagingen en is er een aanzienlijk percentage non-users op de langere termijn, dus blijft de vraag: to BI or not to BI.

9 maart 2016: CI volwassenen: Access for all
Sociale isolatie, depressies, relatieproblemen en verlies van werk zijn veel voorkomende gevolgen van een ernstig gehoorverlies. Een cochleair implantaat (CI) kan het gehoor en daarmee iemands kwaliteit van leven vaak verbeteren. In de afgelopen jaren is dit veelvuldig aangetoond. Maar wat zijn de maatschappelijke gevolgen: behoud van werk, behoud van zelfstandigheid, voorkomen van depressies et cetera? Het kwantificeren van deze gevolgen is van belang, mede omdat er nog te veel mensen met een ernstig gehoorverlies niet geholpen worden.

13 oktober 2016: CI Kinderen: Knooppunt Nijmegen
Het CI centrum voor kinderen is het knooppunt waar alle wegen samen komen rondom de zorg en het onderwijs van dove en ernstig slechthorende kinderen. Vanuit hier volgt elk kind met zijn ouders zijn eigen weg, gesteund door onder andere leerkrachten, gezinsbegeleiders, ambulant begeleiders en logopedisten. Welke mogelijkheden hebben deze betrokken begeleiders rondom die verschillende routes van de kinderen? En welke zorgen zien ze? Wat zijn gezamenlijke doelen in de begeleiding van kinderen met CI?

De drie bijeenkomsten vinden plaats in LUX Nijmegen van 9.30 tot 17.00. Voor meer informatie over voor wie de bijeenkomsten bedoeld zijn, over de kosten en hoe u zich kunt aanmelden kunt u kijken op de website: https://www.radboudumc.nl/Zorg/Afdelingen/Hearing_Implant (link niet meer actief, red).