OPCI partner in SHiEC-project

Het SHiEC-project (Supporting Hearing in Elderly Citizens) is een Europees gesubsidieerd project en heeft tot doel nieuwe producten (computerprogramma’s / applicaties) te ontwikkelen, waarmee ouderen hun implantaat beter en makkelijker kunnen bedienen.

De veronderstelling hierbij is dat veel mensen niet of nauwelijks de instellingen van hun implantaat veranderen, waardoor ze in vele gevallen niet optimaal kunnen verstaan. Binnen dit project zal onder andere het gebruikersgemak van de cochleaire implantaten onder de loep genomen worden. We kijken naar mogelijkheden om de implantaten gemakkelijker te bedienen, de mogelijkheid om thuis hoortraining of hoortesten uit te voeren, etc.

Geleidelijk de mogelijkheid verliezen om deel te nemen aan een gesprek vermindert de kwaliteit van leven van veel ouderen, waardoor ze het gevoel hebben geïsoleerd te zijn van hun familie en geliefden en van hun professionele of sociale omgeving. Gelukkig kunnen hoorimplantaten, voor een groot deel,  het gehoor herstellen. Hoorimplantaten zijn het cochleair implantaat (CI) dat de gehoorzenuw rechtstreeks stimuleert en beengeleiding implantaten (BAHA) die geluid door de schedel naar het binnenoor zenden. Deze apparaten zijn technisch geavanceerd en vereisen een intensieve interactie tussen zorgverleners (artsen, audiologen, logopedisten) en de implantaat gebruiker, vooral tijdens de eerste paar jaar. We zien dat de mogelijkheden nog lang niet optimaal worden benut. Binnen dit project zullen we de mogelijkheden onderzoeken om het CI-traject voor ouderen te verbeteren.

We zullen ons richten op:

  • het makkelijker maken van de bediening van het cochleaire implantaat
  • het analyseren van het gebruik van de juiste programma’s in de diverse luistersituaties
  • het thuis uitvoeren van hoortraining, ter verbetering van het spraakverstaan
  • het uitvoeren van testen in thuis-omgeving, waarbij gekeken kan worden of het implantaat nog goed is ingesteld
  • de mogelijkheid om vanuit huis contact te hebben met het CI-team

Filiep Vanpoucke (de projectcoördinator): “Deze mensen zijn echt afhankelijk van hun gehoorimplantaat voor hun dagelijks functioneren. Het huidige zorgtraject is nogal omslachtig. Het vereist regelmatig reizen naar de gespecialiseerde centra. Vooral in het eerste jaar is het intens, maar ook daarna blijft de noodzaak van continue monitoring en technische ondersteuning bestaan. De huidige implantaten kunnen gemakkelijk verbinding zoeken met andere apparatuur zoals telefoons, hifiapparatuur, televisie, maar ook navigatieapparatuur en computers (connectiviteit). Wanneer we beschikbare technologieën, zoals mobiele platformen en de connectiviteit van de huidige processors combineren, komen we tot een veel beter zorgtraject”.

In het project werken verschillende organisaties samen in een multidisciplinair team:

  • OPCI, Nederland
  • VU Medisch Centrum Amsterdam, Nederland
  • Otoconsult, België
  • Cochlear, België
  • Cochlear, Zweden

Dit 3-jarige project maakt deel uit van het Europese Ambient Assisted Living programma (AAL) en is op 1 mei 2014 van start gegaan. Het project wordt mede gefinancierd door AAL, de Europese Commissie en de nationale onderzoeksbureaus van Vlaanderen, België (IWT), Nederland (ZonMw) en Zweden (Vinnova).

Rol OPCI
OPCI zal binnen dit project inzichtelijk maken wat de wensen en bevindingen zijn van de gebruikers. Dit doet zij door gebruikers te interviewen, enquêtes op te stellen en te verspreiden, focusgroepbijeenkomsten te organiseren, een groep testers te zoeken voor de ontwikkelde producten die getest moeten worden.  Heeft u interesse om deel te nemen, stuur dan een mailtje aan info@opciweb.nl

Voor meer informatie kunt u terecht www.shiec.eu en www.aal-europe.eu.