Gezocht: deelnemers met CI

Onderzoek naar luisterinspanning en stress bij CI gebruikers

De afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde van het Amsterdam UMC, locatie VUmc doet onderzoek naar de invloed van gehoorverlies en cochleair implantaat op de luisterinspanning. Er zal worden onderzocht of de moeilijkheid van de luistersituatie invloed heeft op de inspanning en stress.

Wie kan meedoen:
We zijn op zoek naar deelnemers met cochleair implantaat (CI). U moet nog in staat zijn spraak te verstaan wanneer u niet kunt liplezen. Verder kunt u meedoen als u tussen de 35 en 75 jaar oud bent en als uw moedertaal Nederlands is. U kunt niet meedoen als u suikerziekte (diabetes) of hart- en vaatziekten heeft. We vragen naar uw medicijn gebruik.

Als u meedoet:
Als u meedoet, komt u één keer naar het ziekenhuis. Dit bezoek duurt ongeveer tweeëneenhalf uur. Tijdens het bezoek doet u luistertesten met een meetapparaat om de activiteit van het autonome zenuwstelsel te meten. Dit apparaat heet het VU-AMS, wordt met een tasje op de heup gedragen en meet met behulp van plakkers op de borst en hand de zweetproductie en de werking van het hart. Daarnaast meten we tijdens de luistertesten de grootte van de pupil van uw oog. Dit doen we met een camera.
U ontvangt een financiële vergoeding van 20 euro.

Uitkomsten
Deze studie richt zich op de vraag of gehoorproblemen invloed hebben op luisterinspanning en stress. De gegevens die in het kader van dit onderzoek over u verzameld worden, zullen vertrouwelijk worden behandeld. In publicaties zal uw naam niet terug te vinden zijn. Contactgegevens: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de onderzoekers van sectie Ear & Hearing van de afdeling KNO van het Amsterdam UMC, locatie VUmc via e-mail: realhearing@amsterdamumc.nl of telefoon: 020 4440900 of 020 44440930.

Wervingsposter in PDF-formaat (klik om te downloaden)