Op woensdag 23 maart 2022 wordt door het CI-team van het Universitair Ziekenhuis (UZ) Leuven een infomiddag over cochleaire implantatie georganiseerd.

Tijdens deze middag wordt o.a. stilgestaan bij de geschiedenis en de toekomst van het CI en delen (ouders van) gebruikers hun ervaringen. Ook komt de revalidatie na de implantatie aan bod, en zal er ruimte zijn voor vragen.

Inschrijven voor deze middag is mogelijk via een mailtje naar ci@uzleuven.be.
Meer informatie over deze middag vindt u op de website van UZ Leuven.


Bron: UZ Leuven. OPCI is niet inhoudelijk verantwoordelijk