OPCI enquête 2021

De uitkomsten van de enquête zijn beschikbaar

Zoals bekend heeft OPCI vorig najaar een enquête uit laten voeren om de tevredenheid van CI-dragers te inventariseren. Net zoals we dat gedaan hebben in 2010 en 2016. Er zijn 588 respondenten geweest, van wie er 483 de enquête hebben ingevuld. Een mooi resultaat, waarvoor we iedereen heel erg willen bedanken. Om de vergelijking met vorige keren mogelijk te maken zijn de vragen voor een groot deel gelijk gebleven met 2010 en 2016. Op die plekken waar de vergelijking met vorige keren relevant is, wordt die ook gemaakt. Je kunt hier het hele verslag lezen of hier het verslag als pdf-document downloaden..

Eén ding kunnen we wel zeggen: de CI-dragers zijn ook anno 2021 tevreden tot zeer tevreden over hun CI.