OPCI huiskamerbijeenkomsten

Drie deelnemers aan een huiskamerbijeenkomstmet gespreksleider Henk
24 maart 2020- Het kabinet heeft een uitgebreid pakket aan nieuwe en aangescherpte maatregelen bekendgemaakt om het coronavirus te bestrijden.

Zo worden alle bijeenkomsten tot 1 juni 2020 verboden, ook die met minder dan honderd mensen. Ook achter de eigen voordeur krijgen we te maken met de maatregelen. Maximaal drie mensen op bezoek, luidt het voorschrift.

Deze nieuwe maatregelen hebben ons doen besluiten ALLE huiskamerbijeenkomsten te annuleren.

Het is volstrekt onduidelijk tot wanneer deze maatregelen van kracht zullen zijn.

Met de gastvrouwen/heren hebben we de afspraak gemaakt dat zodra het weer veilig is om kleinschalige bijeenkomsten te organiseren we een nieuwe planning OPCI huiskamerbijeenkomsten gaan maken.
Op www.opciweb.nl zullen we dan de nieuwe planning publiceren.

Henk van Rees
Coördinator/gespreksleider
OPCI huiskamerbijeenkomsten